26.03.2018
ANUNȚ DE PRESĂ
privind demararea proiectului cu titlul
MICROSERE INTELIGENTE – SISTEM INOVATIV DE AUTOMATIZARE SI MONITORIZARE A CULTURILOR „MICRO-GREENS

MEMOX VISION S.R.L. cu sediul social în strada Str. Ferăstrăului nr. 28-30, Baia Mare, Maramureș, anunță demararea proiectului cu titlul: MICROSERE INTELIGENTE – SISTEM INOVATIV DE AUTOMATIZARE SI MONITORIZARE A CULTURILOR „MICRO-GREENS”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională – Axa prioritară 2 – „Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă”, Acțiunea 2.2.1 – „Sprijinirea creșterii valorii adăugate generate de sectorul TIC și a inovării în domeniu prin dezvoltarea de clustere”, obiectivul specific 2.2: „Creșterea contribuției sectorului TIC pentru competitivitate economică”, în baza contractului de finanțare nr. 65, semnat cu Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE), în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Competitivitate, în data de 04.08.2017.

Valoarea totală a proiectului este 4,372,791.50 lei, din care asistență financiară nerambursabilă este de 3,331,363.12 lei (2,831,658.65 lei din FEDR si 499,704.47 lei din bugetul national).

Proiectul se implementează în Baia Mare, județul Maramureș, pe o durată de 36 de luni.
Obiectivul general al proiectului este sporirea capacităţii de cercetare-dezvoltare tehnologică şi inovare a MEMOX VISION S.R.L., prin cercetarea şi dezvoltarea unui model de microseră inteligentă bazată pe o platformă software inovativă de creştere a culturilor „microgreens” prin sistem hidroponic.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.

DATE DE CONTACT
Manager de proiect: Daniela Oancea
Tel: 0722.591.772
E-mail: office@memox.ro